Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Vakantiepark Molenkamp

Zeegse

Het plan omvat 50 vakantiewoningen van verschillende grootte, voor vier tot twaalf personen. Het wordt gebouwd op een voormalige camping van ca. 4 ha. Het terrein ligt tussen het stroomdal van de Drentse Aa aan de noordkant en de heide van de Zeegser Duinen aan de zuidzijde. De zuidelijke helft bestaat uit grasland met hier en daar een boom, de noordelijke helft is een houtopstand van hoge dennen en sparren. Het is de bedoeling om de vakantiewoningen echt midden in de natuur te zetten. Er zijn geen privé-domeinen, de huizen hebben geen tuin maar alleen een terras in de vorm van een houten vlonder, eromheen is een natuurlijke vegetatie van wilde grassen, varens en kruiden, ook zijn zoveel mogelijk bomen gespaard. De wegen zijn smal met rijsporen, door de half-open stenen groeit gras. De uitdaging was om met de 50 huizen toch nog een aanzienlijk ruimtegevoel te scheppen.
Dit is bewerkstelligd door noord-zuid over het gehele terrein een wigvormige ruimte vrij van bebouwing te houden. Deze open strook is als het ware een koppelstuk tussen het dal van de Drentse Aa en de Zeegser Duinen. Er wordt hier een heidevegetatie tot ontwikkeling gebracht. Voorts wordt een zekere orde en rust op het terrein gecreëerd door de huisjes aan weerskanten in één richting te oriënteren. Beide richtingen maken een kleine hoekverdraaiing met elkaar.