Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Verbouw Vledderhof

Vledder

De grote verbouw in 1962 tast de architectuur verder aan: de flauwe helling van het dak aan de zuidzijde van het voorhuis past niet bij architectuur uit die tijd. Velux dakvensters, betonpleisterwerk en stalen kozijnen en de aanbouw aan de westkant tonen een pand zonder enig allure. Binnen resulteert de kamerverhuur in een optelsom van kamertjes, keukens en sanitaire ruimtes met veel onderlinge niveauverschillen. Het huis mist bovendien een gemetselde fundering. Wij overwegen sloop - en herbouw. Met herbouw was wel het laatste restje authenticiteit verdwenen en dus kiezen wij voor verbouw met een eigentijdse benadering maar wel volgens historische referenties geldend voor de tijd van de oorspronkelijke bouw.