Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis annex kantoor

Paterswolde

Kenmerkend voor de omgeving van het woonhuis is een verkaveling van langgerekte, door houtwallen gescheiden percelen en het aanwezig zijn van bescheiden boerenbehuizingen zowel als van landgoederen. De stedenbouwkundige randvoorwaarden schrijven voor nieuwbouw een afstand van minimaal 25 m uit het hart van de weg voor. Gezien de ligging binnen 'beschermd dorpsgezicht' en een landgoederenzone is bovendien besloten gebruik te maken van de bestaande toestand door het boerderijtje voor aan de straat in zijn dwaarsprofiel te handhaven, te herbouwen en tot kantoor te transformeren. Ook een bestaande schuur is herbouwd.
Met sloop zou immers het signaal afgegeven worden dat dergelijke op zichzelf heel gewone en eenvoudige bouwvormen er niet langer toe doen. Deze oorspronkelijke bouwvormen bepalen echter de omgeving mede door bij te dragen aan de karakteristieke afwisseling van grote, statige panden en kleine gebouwen met van oorsprong een agrarische functie. De Hooiweg is een bonte mix van statige panden op extra brede erven en smalle kavels met boerderijtjes. De grote huizen staan ver terug met aan de voorkant een representatieve parkachtige tuin. De kleine boerderijtjes staan afwisselend of voor aan de straat of dicht op de erfgrens om zoveel mogelijk ruimte te houden voor boomgaarden, moestuinen en kleine weides.