Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Uitbreiding kantoren Het Drents Landschap

Assen

Een provinciaal en een stadsmonument gelegen in het centrum van Assen, vormen de uitbreiding van een al bestaand kantoorprogramma, verdeeld over drie aansluitende panden. De vijf van oorsprong individuele woonhuizen zijn loodrecht op de straat ontsloten met daarachter de bijbehorende individuele tuinen.

De opdrachtgever wenst de samenvoeging van alle panden tot één kantoor. De consequentie van deze ingreep, met bijbehorende functieverandering eist een geheel andere organisatie van de ontsluiting. Om dit te bereiken wordt een glazen corridor aan tuinzijde geïntroduceerd met het doel alle panden van hieruit te ontsluiten.
De voormalige tuinen worden vervolgens tot een grote stadstuin samengevoegd.
De nieuwe plattegronden worden aangepast met respect voor de historische kwaliteiten.