Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Heidehof

Eext

Van het landhuis dat stichter J.M. Everts in 1929 op Heidehof liet bouwen, is alleen het merendeel van de fundamenten bewaard gebleven. De nieuwbouw moest met een relatief bescheiden woonprogramma een nieuw representatief hart van het landgoed creëren.

Het woonhuis is gerealiseerd op nagenoeg dezelfde plek als het verdwenen huis, op een kruising van lanen binnen de stervormige ontsluitingsstructuur. Door een ruim boven het maaiveld getild, dwars volume kreeg het huis hoogte en massa en kunnen auto's onder het bouwwerk worden geparkeerd. Aan de noordzijde zijn bovendien overwegend secundaire functies ondergebracht, zodat een tamelijk gesloten, representatief gevelbeeld kon worden verwezenlijkt en hinder van verkeersgeluid is uitgesloten. Aan de zuidzijde, waar vooral de woonfuncties zijn gesitueerd, is de gevel juist informeel en open, met een sterke gerichtheid op het landschap.

Doordat de woning iets is gedraaid ten opzichte van het oorspronkelijke huis en de gevel in de westelijke hoek bovendien terugwijkt, wordt zicht geboden op de resten van de vroegere villa. Zo zijn nieuwbouw en geschiedenis met elkaar verweven. Twee hoog opgaande schoorstenen markeren de kruispunten van de diagonale lanen; één erker in de zuidgevel sluit aan op de richting van een dwarse allee.