Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis

Darp

Op de plaats van een bestaand huis, achter op een diepe kavel tussen twee oude bospercelen, is een woonhuis ontworpen voor een ouder echtpaar. Het agrarisch karakter van dit lintdorp is terug te vinden in het ontwerp. Het bouwvolume staat loodrecht op de weg georiënteerd. De gevels zijn met verticale red ceder ruw bezaagde delen bekleed en onbehandeld. Het dak is afgedekt met grijze gebakken pannen.
In de plattegrond is rekening gehouden met eventueel rolstoelgebruik. De ontsluiting van de garage ligt aan de achterkant en wordt bereikbaar via een, nog aan te leggen pad, door het bos.