Bureau Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek
'67
Zoals velen van mijn generatie word ik in de jaren '60 en vroege jaren '70 geïnspireerd door structuralistische architecten als Aldo van Eyck en Herman Herzberger. De kernbegrippen uit die tijd zijn kleinschaligheid, intimiteit en sociaal-maatschappelijke verandering. Tot de vroege ontwerpen behoren Hotel Bieze en woonblokken refererend aan een Kasba te Borger. Daarnaast richtte de aandacht zich vooral op multiculturele centra en bibliotheken.

'75
Nieuwe tendensen en contacten met voormalige Bauhaus-architecten in Berlijn leiden eind jaren '70 tot een kentering. De ontwerpen worden rationeler van aard met behoud van het sociale gezicht. Voorbeelden van die benadering zijn het gemeentehuis van Bergen (NH) en het VAM-kantoor in Wijster. In opdracht van Bureau Rijksbouwmeester ontwerpt het bureau de uitbreidingen van de gevangenissen Norgerhaven en Esserheem in Veenhuizen.

'85
In de tweede helft van de jaren '80 worden de ontwerpen conceptueler. De samenwerking als Co-architect met de Italiaanse architect Giorgio Grassi bij de totstandkoming van de Openbare Bibliotheek in Groningen is van grote waarde. Enkele jaren later volgt eenzelfde samenwerking bij het Waagstraat-complex van Adolfo Natalini. De Rijksgebouwendienst verleend opdracht voor de arrondissementsrechtbanken in Almelo en Utrecht. In Groningen wordt het kantoor van de EGG (Energiebedrijf Gemeente Groningen) en het KPN pensioenfonds gerealiseerd.

'95
Bij het controversiële ontwerp (qua locatie) voor de ondergrondse gasopslag in Langeloo in de tweede helft van de jaren '90 werkt het bureau voor het eerst nauw samen met een landschapsarchitect, Alle Hosper uit Haarlem. De benaderingswijze van verankering van architectuur in de context van het landschap is in het huidige bureau tot een leidend principe geworden.