Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Beheerderswoning Stal Arcadia

Vledder

Op het terrein van de stal Arcadia dient een groot woonvolume te komen geschikt voor twee gezinnen. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn: Een sobere architectonische uitstraling passend bij de stallen en een volume waarbij het niet direct afleesbaar is dat het om twee woningen gaat. Het bouwvolume krijgt een geknikt dak:
- de dakhelling van de slaapverdieping refereert aan de dakhelling van de 'paardenkop' van de stallen
- de dakhelling van de begane grond refereert aan de dakhelling van de stallen.

Materiaaltoepassing en detailering zijn conform het hoofdgebouw.