Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Hof van Saksen recreatiewoningen

Nooitgedacht

Doorgaans hebben Saksische boerderijen een nokhoogte van ca. 8,5 m. en een goothoogte van ca. 1,5 m. Naar huidige maatstaven levert dat een erg donker interieur op. Daarom is voor de rieten daken de oorspronkelijke nokhoogte aangehouden bij een vandaag de dag gebruikelijke goothoogte.

De rondingen in het verlengde van het dakvlak - reikend tot anderhalve meter boven het maaiveld - wekken alsnog de indruk van een alomvattende kap.
De elementen, waarvan de ronde belijning past bij riet als bouwmateriaal, werden in geprefabriceerde vorm gemonteerd. Ze bieden ruimte aan een overdekt terras of een uitbreiding van de woonruimte.

De vensters in de kap zijn moderne standaardexemplaren. Terwijl zulke vensters als eigentijdse toevoegingen aan een historische boerderij doorgaans 'zwemmen' in het dakvlak, zijn ze hier visueel verankerd door een situering op eenzelfde hoogte en door de toepassing van verschillende rietdiktes. Werden de langsgevels rationeel uitgewerkt, de kopgevels bieden ruimte aan romantiek. In contravorm en verschillende varianten refereren ze aan de zeeg, de geleidelijke buiging aan de voet van de kap van historische boerderijen.