Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Hof van Saksen voorzieningengebouw

Nooitgedacht

De vereiste referentie voor het hoofdgebouw was de havezate 'Laarwoud' te Zuidlaren. Deze schaal en vorm waren voor het immense programma niet te realiseren. Om aan de eis van de historische uitstraling te voldoen zijn de functies geclusterd en eigentijds gecombineerd. Er mocht maximaal 6.600 m2 vloeroppervlak met een nokhoogte van 10 m gerealiseerd worden. Dit was alleen te bereiken door veel bouwvolume op het niveau van de bestaande plas - 4 m onder het bestaande maaiveld - te leggen. Deze bouwlaag is als een donkere bakstenen plint uitgewerkt en met een lengte van 220 m bij 54 m breedte omsluit hij aan drie zijden 70% van het bouwprogramma w.o. de orangerie met patio (zwemparadijs) en de tuinen voor de havezate . De havezate in rode baksteen is op de plint geplaatst om de gewenste zelfstandigheid te bereiken.
De boerderij met daarin congresfaciliteiten, het schuin geplaatste deel in een verder geheel symmetrische opzet is door de plint geplaatst en verwijst naar een lijn in het landschap.
De muren van de plint onttrekken het zicht op de niet in de omgeving passende wildwaterbaan. Middels een verdiept hekwerk houdt de zwemmer het vrije uitzicht op het open landschap. Er loopt een zichtlijn vanaf de toegangspoort aan het begin van de oprijlaan door het hoofdgebouw naar het open landschap aan de achterkant.