Projecten

Serre Saksische boerderij

Vledder

Deze Saksische boerderij met de status van rijksmonument heeft een woonfunctie gekregen. Voor die functie ontbrak het in het interieur echter aan voldoende daglicht, en er was bovendien nauwelijks zicht op de tuin. De voorkeur wordt gegeven aan het intact laten van het grote dakvlak in plaats van op meerdere plekken in zowel dak als gevel in te grijpen. Het probleem is opgelost met één enkele ingreep. In een van de zijgevels is een glazen doos geschoven. De combinatie met glazen zijwanden resulteert in nog meer licht en zicht. De doos maakt zich los van gevel en dakvlak. De toevoeging is transparant en eigentijds en houdt het historische geheel 'leesbaar'.