Bureau Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek
Gedurende het gehele ontwerpproces is een intensief overleg en de discussie tussen de opdrachtgever en architect van essentieel belang. De ambitie van de opdrachtgever op het gebied van het programma van eisen en wensen, de uitstraling en de financiële mogelijkheden liggen aan het ontwerp ten grondslag. Architect en opdrachtgever zoeken naar het optimale resultaat; compromissen zijn niet aan de orde. Architectuur is nooit het dictaat van de ontwerper want ook de opdrachtgever wordt uitgedaagd zijn wensen kritisch tegen het licht te houden. De intensieve samenwerking tussen landschapsarchitectuur, architectuur en interieur resulteren in een gebouw met een hoge mate van eigenheid. De continue bewaking van de financiën garandeert de realisatie.

Het bureau richt zich uitsluitend op het ontwerp van een gebouw tot en met de goedkeuring door de officiële instanties (welstandscommissie en goedkeuring gemeente). In esthetisch opzicht worden projecten tot en met de oplevering begeleid. Voor de resterende werkzaamheden, zoals bestek - en werktekeningen, het bestek, de begroting, aanbesteding , directievoering en de bouwbegeleiding, is er een nauwe samenwerking met bureaus, waarmee een goede relatie is opgebouwd.