Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis

Haren

Het woonhuis ligt op de grens tussen de nieuwe uitbreidingswijk Oosterweg en het buitengebied. Het bestemmingsplan voorziet op deze grens een rij huizen in een landelijke stijl - schuurhuizen in natuurlijke kleur en materiaal. De achterliggende wijk is bebouwd met huizen in de bekende retrostijl. Aan de oostzijde is de helft van het terrein eigendom van het waterleidingsbedrijf. Landschapsbureau Bleeker / Nauta mochten met toestemming van de gemeente dit terrein visueel bij de kavel betrekken. Het beeldkwaliteitsplan vereiste een 'schuurhuis type' . Na veel gesteggel met de gemeente is men akkoord gegaan met een golfplatenversie, volgens ons de logische bedekking van schuren.

Langs de singel aan de noordzijde is een lage gootlijn gerealiseerd om de beslotenheid van het terrein (restant van een singel langs de gehele Oosterweg) nadrukkelijk te accentueren. De voordeur wordt via de singel bereikt en de ontsluiting voor de auto's vindt plaats paralell aan de huizen in de achterliggende wijk.