Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis

Zuidwolde

Het bestemmingsplan voor het villaparkje, waarin het woonhuis is gelegen, schrijft of één of twee laag met kap voor. Gekozen is voor een asymmetrische kap met voorbouw. De entree, de garage en het kantoor bevinden zich onder de voorbouw met plat dak. De zo bereikte gevelopdeling van de hoge kap en de lage entreezone laten het huis beter aansluiten bij de huizen in de straat. Aangezien de kavel ondiep is en boomwallen de randen ervan in de schaduw zetten, is uitgegaan van een langgerekte woning evenwijdig aan de straat en met twee zichtoriëntaties, op de straat en op de tuin. Aan de straatzijde oogt het huis relatief gesloten. De op het westen gelegen tuinzijde is heel open van karakter. De luie helling van het dak dient als overstek voor de veranda. De veranda loopt over de volle lengte van de gevel en sluit aan op de woonvertrekken en een slaapkamer. Door het aanwezige hoogteverschil in het terrein steekt de veranda ruimschoots uit boven het niveau van de tuin.