Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis

Vledderveen

Om een vakantieverblijf in het Drentse Vledderveen te transformeren tot een permanente woon- en werkplek verwierf de opdrachtgever een naastgelegen kavel. Op de kavel die reeds in bezit was, bevond zich onder meer een witgepleisterd vervenershuisje, in de 19de eeuw gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. In de loop der tijd zijn bijgebouwen opgetrokken, waaronder een pandje op de erfgrens met het nieuwe perceel, dat gedeeltelijk met hout bekleed is en evenals het vervenershuisje een rieten kap heeft.

Opvallend landschappelijk kenmerk is de langgerekte verkavelingstructuur van de vervening, met door boomsingels gescheiden, smalle en bredere percelen. Het bestaande koloniehuis en de bijgebouwen stonden ver naar achteren. Op de nieuw verworven kavel staat een woning, voor aan de weg. Het kreeg een bestemming als gastenverblijf. De nieuwbouw is gerealiseerd binnen de oorspronkelijke kavelbegrenzingen en opgevat als een schuur horende bij het huis aan de weg. Conform dat schuurconcept toont het volume met kantoorfunctie zich van de straat af gesloten, terwijl het aan de tuinzijde veel meer een zichtgevel heeft. In de materiaalkeuze voegt de nieuwbouw zich eveneens naar de bestaande situatie.