Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis

Groningen

Voor de wijk Piccardthof is een stedenbouwkundig concept ontwikkeld van cul-de-sacs en waterlussen met zachte oevers. Ondanks een door de gemeente opgesteld beeldkwaliteitplan is de wijk een verzameling van individuele expressies zonder veel onderlinge samenhang. De directe omgeving bood in architectonische zin dan ook nauwelijks aanknopingspunten voor het ontwerp van de woning. Een ligging op de grens van droog en nat is daarom als uitgangspunt gebruikt voor een kwalitatief goed ontwerp. Gezien de situering van de kavel is de woning tegen de perceelscheiding aan gesitueerd, grenzend aan de moerassige waterkant. Zo ontstaat aan de straatzijde op het zuiden een royale tuin, die door een haag wordt omsloten.

Leidend motief van het ontwerp is een lange, relatief gesloten muur aan de waterrijke noordkant, waarvan het ruwe metselwerk aansluit bij de natuurlijke sfeer van de oeverzijde en vergroening mogelijk maakt. Kijkgaten in de vorm van kleine vensters met onzichtbaar gedetailleerde kozijnen zorgen van binnenuit voor een verscholen contact met de groene wereld achter de muur. De erker in de woonkamer daareen tegen biedt een weids gezicht. De woning met een sterk overkragend, plat dak heeft een open plattegrond, georganiseerd rond een vrij in de ruimte staande doos, waarin onder meer de keuken, de bijkeuken, de open haard en de badkamer zijn ondergebracht.