Projecten Cor Kalfsbeek en Sibylle Kalfsbeek

Woonhuis

Paterswolde

De woning aan de rand van een landgoederenzone vormt het laatste bouwwerk aan een steenslagweg. Aan de straatzijde grenst ze aan parkbos; aan de andere kant zet open veenweidelandschap de toon. Het bestemmingsplan sloot refereren aan de landgoederen in de omgeving uit. Referentie aan agrarische bebouwing ligt bovendien voor de hand op een locatie waar eens een boerderij stond. De nieuwbouw loodrecht op de weg volgt de richting van de vroegere bebouwing. De woonfuncties bevinden zich nu echter aan de achterkant. Een muur vrijwaart de tuin van nieuwsgierige blikken en betrekt een historische stookhut op de nieuwbouw.
De langgerekte vorm van de woning creƫert binding met de bestaande nevengebouwen op het terrein. De kopgevel aan de straatzijde is relatief gesloten, die aan de tuinzijde juist heel open met een groot venster op de begane grond en een glazen pui met loggia op de verdieping. De kap maakt hier met een geknikte nokvorm als het ware een knipoog naar de polder. Op de verdieping is, om de gehele kap te voelen, boven de deuren ter plaatse van functiescheidende wanden glas onzichtbaar gedetailleerd aangebracht.